WAT IS MAYAK-REIKI ?

HET MEEST STERKE COMPLETE HEALINGSSYTEEM !

Het Mayak Healingssysteem volgens dr. Yakamoto en het Reiki Healingssysteem volgens dr. Usui, zijn beide healingssystemen, die werken door middel van het doorgeven van kosmische energie. Sinds het Mayak Healingssysteem werd ontdekt in Guatamala en het Reiki Healingssysteem werd herontdekt in Japan, is gebleken dat de oorsprong van beide systemen uit dezelfde bron van kennis komt

Wij zijn van mening dat alles één oorsprong en één bestemming heeft. Zo ook het Mayak Healingssysteem en het Reiki healingssysteem. Wij zijn ervan overtuigd dat ergens in het verleden beide energie systemen ooit deel uitgemaakt hebben van elkaar en het is noodzakelijk dat deze systemen weer samengevoegd worden

Immers: "Wanneer je de mens wilt helpen om te genezen, dan zul je moeten zorgen dat de kennis die je hervoor gebruikt, weer helemaal gezond en compleet is !" Er zijn veel onderzoeken, meditaties en proeven gedaan met betrekking tot de initiaties en het gebruik van symbolieken, die in beide systemen voorkomen. En zo is er een unieke cursus ontwikkelt met daarin de kennis en de kunde van zowel het Mayak Healingssysteem, als het Reiki Healingssysteem.
Zie hier het verschil tussen Mayak-Reiki en Reiki.

2,395 keer een pagina op deze website bekeken! Vanaf 01-12-2007