Buddhalistisch Tao´stische Behandelwijzen.

Lang, voordat het Zen-Buddhisme er was, bestond het Tao´sme. Een bron van kennis en spiritualiteit, die alleen gericht was op het kosmische, op meditatie en op kosmische wijsheid!
Het tao´sme kent een serie wonderlijke behandelwijzen die, mits gekoppeld aan kosmische energie, direct of op enkele dagen tijd het zelfgenezingsproces dermate activeert, zodat vaak genezing kan plaats vinden. De zogenaamde buddhalistische behandelwijzen.

Jezus, Buddha, Shiva en Krishna werkten allen met deze behandelwijzen.
Dr.Yakomoto, de grondlegger van het Mayak healingssysteem, was een overtuigd Zen-Buddhist en een kenner van het Tao´sme. Nadat Dr.Yakomoto teruggekeerd was naar Europa, maakte hij een vergelijkende studie tussen de Mayak healmethoden en de Buddhalistische healmethoden en stelde hij vast dat er identieke behandelwijzen voorkwamen in beide kennisgebieden.

Het grote verschil zat hem echter in het feit dat tao´stische monniken gemiddeld 25 tot 30 jaar mediteerde om 3 belangrijke chakra's te openen, zodat zij de kosmische energie, die hiervoor nodig was konden ontvangen. Terwijl in de Mayak healingssysteem de kennis vervat zat om de grote en kleinere chakra's te openen, middels rituele initiaties.
Hiermee werd het startsein gegeven voor het in praktijk brengen van een serie snel werkende behandelwijzen, die mits met zorg geleerd en met toewijding en betrokkenheid uitgevoerd worden snel resultaat kunnen geven.

Behndelingen voor o.a.: Migraine, chronische hoofdpijnen, spanningsklachten, voorhoofdsholte ontsteking, bijholte ontsteking, oorproblemen, rugklachten, gewrichtspijnen, aangezichtspijnen, duizeligheid, evenwichtsstoornissen en vele andere problemen.

Voor informatie of een behandeling kan men mailen met Mayak_reiki@hotmail.com of bellen met 036-5335830.

2,400 keer een pagina op deze website bekeken! Vanaf 01-12-2007