De Bach Bloesem Remedies

Balans tussen lichaam en geest !!!!!

Steeds meer mensen hebben in toenemende mate te maken met stemmingen zoals angst, onzekerheid, overbezorgdheid, verdriet en eenzaamheid. Velen gaan daar moeizaam mee om. Enkelen gaan er aan onderdoor. En nog meer mensen blijven worstelen met emoties en stemmingen die ze niet de baas kunnen. Toch zijn die verschijnselen zeker niet van deze tijd.
De engelse arts Dr. Edward Bach (bacterioloog, homeopaat en immunoloog) ontdekte zo'n zeventig jaar geleden al dat gemoedsstemmingen mensen behoorlijk parten kunnen spelen. En zelfs tot ziekten kunnen leiden. Hij ontwikkelde een unieke methode waarmee hij vele mensen tot genezing bracht.Een methode die u ook vandaag de dag helpt om uw emoties in juiste banen te leiden. Die methode heet: Bach flower remedies (= Bach Bloesem Remedies).

De Bach Bloesem Remedies bestaan uit 38 verschillende tincturen (remedies), één Rescue Remedie en één Rescue Cream, allen op natuurlijke basis gemaakt.
De remedies worden voornamelijk bereid uit wilde bloemen en bloesems van planten en bomen.

De werking is kort gezegd als volgt: ze onderdrukken niet een negatieve houding of levensinstelling, maar transformeren deze als het ware naar een positieve instelling. Ze helpen uw evenwicht te herstellen door u te ondersteunen bij het onder controle krijgen van uw emoties. U voelt zich beter, in harmonie met uw leven.

De Bach Flower Remedies zijn gemakkelijk te gebruiken en geschikt voor jong en oud. Ze kennen geen bijwerkingen, zijn niet verslavend en belemmeren de werking van andere geneesmiddelen niet. Kortom, ze bieden jong en oud de nodige ondersteuning voor het welzijn van lichaam en geest.

Ik werk al ruim 10 jaar met deze remedies en ben getuige geweest van vele verbluffende resultaten. Ook ik ben er net als Dr. Bach van overtuigd dat veel psychische en lichamelijke klachten worden veroorzaakt door geestelijke onevenwichtigheid, welke een duidelijke onbalans creëren in het emotionele en mentale vlak.
Hierbij hoort de gedachte voorop te staan om de individuele persoon te behandelen en niet de kwaal of de symptomen van de kwaal aan te pakken.

Men hoeft niet lichamelijk ziek te zijn om baat te hebben bij de Remedies. Vaak vervallen velen van ons in negatieve gemoedstemmingen in moeilijke tijden en bij oververmoeidheid. In zulke perioden zijn de remedies van onschatbare waarde voor het herstellen van het evenwicht, voordat zich lichamelijke symptomen voordoen.

Dr. Edward Bach had veel interesse in mensen. Hij bestudeerde hun gedrag en met name hun stemmingen en emoties. Die deelde hij in zeven groepen in, namelijk:
  • Angst.

  • Onzekerheid.

  • Onvoldoende interesse in het hier en nu.

  • Eenzaamheid.

  • Overgevoeligheid.

  • Moedeloosheid en wanhoop.

  • Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.


  • Voor meer informatie of een afspraak kunt u mailen met Mayak_reiki@hotmail.com of bellen met 036-5335830

    2,394 keer een pagina op deze website bekeken! Vanaf 01-12-2007